Promo Group AS er et selskap med godt etablert posisjon i det lokale markedet.

 

Vi er et bemanningsbyrå som har levert kvalifisert arbeidskraft til privat og offentlig virksomhet siden 2015. Vi tilbyr faglært og ufaglært personell for kortere og lengre oppdrag.

Vi har stort fokus på arbeidsgiverrollen og arbeider under visjonen om at kundene foretrekker det bemanningsselskapet som er mest attraktivt for jobbsøkere og vikarer.